Welcome, Guest
Username Password: Remember me

Rules

ČLANARINA

 

Budući da će se sve aktivnosti HUISG-a financirati iz godišnjih članarina na sjednici predsjedništva 23.12.2019. određene su visine godišnjih članskih uplata prema broju zaposlenih u poduzeću / obrtu.

1-5 zaposlenih: 500,00 kn

6-10 zaposlenih: 1000,00 kn

11-15 zaposlenih: 1600,00 kn

>16 zaposlenih : 2000,00 kn

 

 Članarina se uplaćuje na ž.r. Udruge - IBAN: HR2924840081104050141

 

 Članarinu je potrebno uplatiti do 1. ožujka za tekuću godinu.

Go to Category

Time to create page: 0.10 seconds
SPONZORI HUISG
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

ULAZ ZA ČLANOVE

Matični broj: 02187302  IBAN: HR2924840081104050141 OIB: 52259369922  e-mail: huisg@huisg.hr  tel: 098 253532  fax: 01 4619245