Promocija zanimanja monter suhe gradnje u projektu Croskills

croskills sisak_web

U sisačkom je Udruženju obrtnika 7. listopada održano promotivno događanje Energetska učinkovitost u pokretu, čiji je cilj promicanje edukacije građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti te povećanje interesa za obrazovanje u građevinskim zanimanjima.

Na promociji, dijelu projekta Croskills, čiji je nositelj Građevinski fakultet iz Zagreba, održano je natjecanje za zanimanje monter suhe gradnje i soboslikar.

Inače, projekt Croskills obuhvaća šest građevinskih zanimanja: zidar, tesar, fasader, monter suhe gradnje, krovopokrivač i soboslikar.

Projekt Croskills, dio inicijative Build Up Skills, strateške incijative programa EU Intelligent Energy Europe, usmjeren je na cjeloživotnu edukaciju i usavršavanje hrvatskih radnika u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu – jačanje kvalifikacija obrtnika, zaposlenih i nezaposlenih građevinskih radnika – nakon početnog, temeljnog strukovnog obrazovanja ili nakon što su već započeli s radom. Također se odnosi na obuku i kvalificiranje trenutno nezaposlenih radnika.

Croskills je predstavila voditeljica projekta Ivana Banjad Pečur sa Građevinskog fakulteta, prezentaciju o graditeljskoj kulturnoj baštini održala je Ivana Miletić Čakširan, pročelnica Konzervatorskog odjela u Sisku, a Jasna Šimunec iz Hrvatske udruge proizvođača toplinsko-fasadnih sustava održala je prezentaciju o primjeni novih materijala na starim objektima.

Skupu je prisustvovao ravnatelj Strukovne škole Sisak Ivica Beloglavac, a HUISG su predstavljali Ilija Bulić, Stipo Zečević, Damir Miškulin i Zdravko Čizmar.

 

Sastanak u Komori Zagreb na temu bespovratnih potpora 

eimpuls web

U Komori Zagreb je 9. rujna 2016. u organizaciji HUISG-a održan sastanak predstavnika firmi i obrta iz građevinske djelatnosti F43.3 Završni građevinski radovi sa stručnjakom za EU fondove iz HGK na temu „E-Impuls“.
Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 21. srpnja 2016. Poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“. U sklopu provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodijelit će se bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Na sastanku su razmotrena sva otvorena pitanja oko prihvatljivih uvjeta za prijavitelja, te o prihvatljivim izdacima i aktivnostima u Projektu.
Ujedno je najavljena prezentacija otvorenog natječaja za izgradnju proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu te Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP u Komori Zagreb 28. rujna 2016. godine u 11 sati. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, malo i/ili srednje velika poduzeća koja djeluju pojedinačno. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300 tisuća kuna, dok ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30 milijuna kuna. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s rokom prijave od 1. lipnja do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 867.000.000,00 kuna.

 

Obavijest članovima HUISG

Člankom 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15) propisano je da graditi ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova (u daljnjem tekstu: izvođač) koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. Prema članku 30. navedenog Zakona izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, koji mora biti upisan u Komoru arhitekata ili inženjera u graditeljstvu do 03.04.2016. godine.

Promjene koje su donešene stupanjem novih Zakona za obavljanje djelatnosti građenja i Zakona o komorama pri čemu su dosadašnje Suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja stavljene van snage kao i Pravilnik.

1.ZAKON O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE:

Obratite pažnju na članke 24. do 32.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html

2.ZAKON O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU:

Obratite pažnju na članke 28. i 29.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1490.html

POJAŠNJENJE MINISTARSTVA GRADITELJSTVA:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=34340

 

Uskoro kreće pilot projekt prekvalifikacije za montere suhe gradnje

prekvalifikacija

Prije nekoliko mjeseci pokrenut projekt prekvalifikacije za montere suhe gradnje poprima svoj završni oblik, definiran u okviru za tu svrhu osnovane Radne skupine koja se do sada sastala nekoliko puta, a na sastanku održanom 9. studenoga u Komori Zagreb razgovaralo se već i o detaljima njegove provedbe. Riječ je o projektu koji je pokrenula Hrvatska udruga izvođača suhe gradnje (HUISG), okupivši zainteresirane partnere, a među njima su HZZ - Regionalni ured Zagreb, zagrebačko Pučko otvoreno učilište i poslovni sektor, uz direktnu uključenost triju tvrtki – Knauf d.o.o. , Bulić gradnja d.o.o. i Radman grupa d.o.o.. Projekt je podržala i Komora Zagreb, kao logistika poslovnom sektoru.
Naime, sve je pokrenuto kako bi se riješio ili barem ublažio problem nedostatka montera suhe gradnje na tržištu rada, s kojim se susreće većina tvrtki iz građevinskog sektora, s obzirom na velik odljev stručnih kadrova u inozemstvo. Odlučeno je stoga da se organizira dodatno školovanje zainteresiranih nezaposlenih radnika za to zanimanje, odnosno prekvalifikacija, pa je sukladno tome uspostavljena suradnja s HZZ - Regionalnim uredom Zagreb, koji za tu namjenu ima i osigurane financije, te s Pučkim otvorenim učilištem koji bi provodio obrazovni dio prekvalifikacije. Pripremljen je i kurikulum kojim je predviđen teoretski i praktični dio edukacije za zanimanje montera suhe gradnje. Prema zadnjem je dogovoru Radne skupine odlučeno, pak, da bi najbolje bilo krenuti s pilot projektom koji bi vrlo brzo obuhvatio prvu skupinu od desetak polaznika, uz trajanje prekvalifikacije, teoretske i praktične, između dva i tri mjeseca, a najboljom je ocijenjena opcija tjedan na tjedan, odnosno tjedan teorije pa tjedan prakse, i tako kroz nekoliko tematskih područja bitnih za stjecanje zvanja montera suhe gradnje. Inače, nezaposleni iz evidencije HZZ-a koji će iskazati interes taj program, s poslodavcem, a na njemu je i izbor radnika, sklapaju ugovor o radu, uz obvezu pohađanja tog edukativnog programa, uključujući i praksu.

 

INFORMACIJA O TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA HUISG-a U 2015.

sastanak 07_2015


Vezano uz ostvarivanje godišnjeg i srednjoročnog plana rada Hrvatske udruge izvođača suhe gradnje (HUISG), dostavljamo vam informaciju o provedbi najznačajnijih aktivnosti Udruge i njezinoj uključenosti u projekte, s pozitivnim učinkom na djelatnost suhe gradnje, posebice u dijelu rješavanja aktualnog problema kvalitetne radne snage kroz obrazovni sustav i stručno osposobljavanje te na području normizacije, odnosno standardizacije u graditeljstvu. U tom pogledu, ističemo suradnju Udruge s resornim institucijama, akademskom zajednicom i drugim udrugama, kako bi se kroz partnerski odnos pronašla najbolja rješenja za dobrobit struke i njezinoga daljnjeg razvoja. Upravo to bila je i tema zajedničkog sastanka vodstva HUISG-a i partnera, održanog 14. srpnja, pri čemu je naglasak stavljen na provedbu europskog projekta Croskills Pilar II, izradu normativa za cjelokupni građevinski sektor te na pripremu vodiča za energetske obnove, uz ocjenu da suradnja na tim područjima otvara put za kvalitetne pomake u svim djelatnostima građevinskog sektora. Što se konkretno očekuje i kakvi bi trebali biti rezultati, predočeno je kroz pojedinačno pojašnjenje svake od navedenih aktivnosti.

Projekt Croskills II i kurikulum za zanimanje monter suhe gradnje
HUISG je jedan je od dionika europskog projekta Croskills Pilar II koji, na razini Hrvatske, vodi Građevinski fakultet u Zagrebu, a uključuje, između ostalog, izradu kurikuluma za zanimanje monter suhe gradnje, što je od posebnog interesa za daljnji razvoj suhe gradnje kao sastavnog dijela građevinske djelatnosti. Naime, riječ je o projektu kojem je cilj dopuniti postojeće i buduće obrazovanje i obučavanje radnika i instalatera na gradilištu u sektoru zgradarstva, te povećati broj kvalificiranih radnika i instalatera za poslove energetske obnove zgrada u cijeloj EU. Također, namjera je uspostavljanje kontinuirane izobrazbe građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti te izrada nacionalne certifikacijske sheme za građevinske radnike. Od projekta se očekuje najmanje 1200 radnika educiranih i certificiranih za energetski učinkovitu gradnju (fasaderi, soboslikari, tesari, krovopokrivači, zidari i monteri suhe gradnje), najmanje 10 ovlaštenih trening centara i 200 educiranih trenera u RH, verificirani cjeloviti trening programi za područje energetske učinkovitosti, funkcionalni nacionalni programi certifikacije radnika i akreditacije nositelja izobrazbe radnika pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (HKIG), kao i priznavanje stečenih certifikata na razini Europske unije. Projekt se odnosi na razdoblje 2014./2017. godina, a poslovni sektor od akademske zajednice očekuje ubrzanje cjelokupnog provedbenog ciklusa. Značajan korak učinjen je u suradnji s Graditeljskom školom Čakovec koja izrađuje nastavni program (kurikulum) za zanimanje monter suhe gradnje u energetskoj učinkovitosti, o kojem će se, kad bude dovršen, dodatno raspravljati. S obzirom, pak, na odljev kvalitetnih radnika u inozemstvo i posljedično nedostatak majstora u Hrvatskoj, HUISG će uložiti dodatne napore za što bržu izobrazbu i prekvalifikaciju radne snage kako bi se zadovoljile potrebe na hrvatskom tržištu rada, a jedna od predloženih mjera je izrada edukativnih filmova iz područja suhe gradnje.

Normizacija i standardizacija u graditeljstvu
Normizacija i standardizacija u graditeljstvu je zajednički projekt akademske i poslovne zajednice čiji je nositelj zagrebački Građevinski fakultet, a u koji je, uz više znanstvenika i institucija, uključena i Hrvatska udruga izvođača suhe gradnje. Kao rezultat tog projekta HUISG očekuje opće priznavanje knjige Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju, koja bi je u pripremi trećeg dopunjenog izdanja. U tom pogledu, HUISG će zatražiti od Građevinskog fakulteta Preporuku koju ta knjiga već ima od Hrvatske komore inženjera građevinsrstva (HKIG) i Hrvatske komore arhitekata (HKA).

Vodič za energetsku obnovu
HUISG podupire inicijativu Hrvatske udruge krovopokrivača za izradu brošure o temi energetske obnove, kao zajedničkog projekta. Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljuje nepovratna sredstva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, kao i stambenih zgrada, a u tom pogledu izvođačima radova dobro bi došla i prigodna brošura u formi vodiča za energetsku obnovu. Namjena brošure je približiti potencijalnim investitorima saznanja o učinkovitoj gradnji, kao i objediniti sve relevantne informacije o načinima dodjele potpore i postupcima gradnje, a ocjena je da bi na tom projektu trebalo ustrajati i zajedničkim naporima izraditi vodič koji će od koristi biti izvođačima iz različitih djelatnosti uključenih u programe obnove temeljene na energetskoj učinkovitosti.

 

Stranica 3 od 7

«Početak«1234567»Kraj»

ČLANSTVO U HUISG

Informativni projektantski cjenik

Kako postati član

Ukoliko želite postati član HUISG-a redoslijed radnji je slijedeći...

1. Ispunite prijavni list, te isti ovjerite potpisom i pečatom

2. Ovjerite kodeks ponašanja i zajedno s prijavnim listom pošaljite na mail huisg@huisg.hr

3. Uplatite članarinu u iznosu koji odgovara broju zaposlenih u Vašoj firmi ili obrtu

-----------------------------------

Pristupni list kodeks možete naći na ovoj stranici u .pdf formatu

-----------------------------------

Nakon što svi uvjeti budu zadovoljeni HUISG će u najkraćem roku izraditi Vašu člansku iskaznicu, te ju poslati na vašu adresu, također ćemo na internet stranici objaviti sve vaše kontakt detalje.

UČLANITE SE I VI....... Zajedno smo jači !!

SPONZORI HUISG
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

ULAZ ZA ČLANOVE

Matični broj: 02187302  IBAN: HR2924840081104050141 OIB: 52259369922  e-mail: huisg@huisg.hr  tel: 098 253532  fax: 01 4619245