Skupština 2011

SKUPŠTINA 2011


Hrvatska udruga izvođača suhe gradnje je 20.12.2011. održala godišnju Skupštinu u restoranu Sesvetska dolina u Zagrebu. Skupštinu je otvorio Predsjednik HUISG, a prikaz aktivnosti i planove za iduću godinu Tajnik HUISG.

Potrebno je naglasiti da HUISG u suradnji sa Hrvatskom komorom arhitekata (HKA) planira 21.veljače 2012. održati seminar na temu suhe gradnje. Najava seminara je objavljena u stručnom časopisu KORAK U PROSTOR, a uskoro i na WEB stranicama HUISG i HKA. Svrha seminara je upoznavanje arhitekata sa knjigom "Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju", kao i opća promocija knjige. Nakon toga održat će se seminar u suradnji sa Hrvatskom komorom inženjera građevinarstva (HKIG) sa istom svrhom.

HUISG je pokrenula nove WEB stranice sa više funkcionalnosti (forum, burza poslova, burza materijala, poseban dio obavijesti samo za članove).

ČLANSTVO U HUISG

PARTNERI IZ SEKTORA TRGOVINE

termodinamika logo web

technogipspro

arkor logo_web

mc-plus logo1

         kls logo web

 

 INFORMATIVNI projektantski cjenik

Kako postati član

Ukoliko želite postati član HUISG-a redoslijed radnji je slijedeći...

1. Ispunite prijavni list, te isti ovjerite potpisom i pečatom

2. Ovjerite kodeks ponašanja i zajedno s prijavnim listom pošaljite na mail huisg@huisg.hr

3. Uplatite članarinu u iznosu koji odgovara broju zaposlenih u Vašoj firmi ili obrtu

-----------------------------------

Pristupni list kodeks možete naći na ovoj stranici u .pdf formatu

-----------------------------------

Nakon što svi uvjeti budu zadovoljeni HUISG će u najkraćem roku izraditi Vašu člansku iskaznicu, te ju poslati na vašu adresu, također ćemo na internet stranici objaviti sve vaše kontakt detalje.

UČLANITE SE I VI....... Zajedno smo jači !!

SPONZORI HUISG
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

ULAZ ZA ČLANOVE

Matični broj: 02187302  IBAN: HR2924840081104050141 OIB: 52259369922  e-mail: huisg@huisg.hr  tel: 098 253532  fax: 01 4619245