ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA HUISG

skup2015kvaliteta

U petak, 20. 03. 2015. održana je skupština Hrvatske udruge izvođača suhe gradnje u Hotelu BUNČIĆ , u Vrbovcu.

Odazvalo se 25 sudionika, čime je zadovoljen uvjet kvoruma. Predložen je i jednoglasno usvojen dnevni red:

1. Otvaranje sjednice- utvrđivanje kvoruma potrebnog za rad Skupštine
2. Izvješće Predsjednika Udruge o dosadašnjem radu
3. Dodjela Znaka kvalitete HUISG za 2014.g.
4. Razrješenje dužnosti Predsjednika Udruge zbog isteka mandata
5. Izabir Predsjednika, Upravnog i Nadzornog odbora Udruge
6. Smjernice za rad Udruge u novom mandatu
7. Izmjena Statuta - imenovanje likvidatora Udruge (prema novom Zakonu o Udrugama)
8. Razno


Ad. 1

Skupštinu je otvorio Predsjednik, konstatirano je da je zadovoljen uvjet kvoruma i jednoglasno je usvojen dnevni red. Zatim je Tajnik prisutne obavijestio o sudjelovanju u projektima koji su u tijeku. HUISG je sudionik projekta CROSKILLS. Kako je kroz prvu fazu projekta „CROSKILLS Build up Skills“ prepoznata potreba za usavršavanjem, osposobljavanjem i prekvalifikacijom radne snage za energetski učinkovitu obnovu i gradnju objekata, koja će time jamčiti kvalitetnu izvedbu te su definirani Nacionalna kvalifikacijska platforma i Nacionalne smjernice, druga faza naziva „Croskills Pillar II“ inicirana 1. rujna 2014. definirat će plan i program izobrazbe te uspostaviti sustavnu i kontinuiranu izobrazba građevinskih radnika za energetski učinkovitu gradnju u skladu s Nacionalnim smjernicama te Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO). Opći cilj „CROSKILLS II“ projekta je uspostaviti sveobuhvatni program kvalifikacija i osposobljavanja građevinskih radnika, baziran na preporukama i prioritetnim mjerama definiranima Nacionalnim smjernicama, kako bi se omogućilo cjeloživotno osposobljavanje kvalificiranih i nekvalificiranih, zaposlenih i nezaposlenih radnika, kao i sustavna evaluacija kvalificirane radne snage u državi.
Također, u nastavku projekta planira se aktivni rad Nacionalne kvalifikacijske platforme čiji članstvo čine svi relevantni dionici u području obrazovanja, energetike i graditeljstva. Od neizmjerne je važnosti njihov aktivni doprinos za što kvalitetniju uspostavu kontinuirane izobrazbe građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti. Projekt “CROSKILLS Pillar II” predviđa održavanje 3 sastanka Nacionalne kvalifikacijske platforme, te osnivanje tematskih radnih skupina unutar Nacionalne kvalifikacijske platforme ciljem integracije programa izobrazbe I certifikacije 6 prioritetnih zanimanja (fasader, tesar, zidar, soboslikar-ličilac, krovopokrivač I monter suhe gradnje) u Nacionalni kvalifikacijski okvir. Krajnji cilj ovih aktivnosti jest razvoj sveobuhvatnog I realnog plana održivosti kontinuirane izobrazbe za 6 građevinskih profesija.
Nadalje, HUISG je uz HGK održala inicijalni sastanak na Građevinskom fakultetu na kojem je dogovorena suradnja u projektu “Izrada Nacionalnih normative za cjelokupni građevinski sektor”. HUISG su na tom sastanku predstavljali Zdravko Čizmar I Boris Simonić.

Ad. 2
Predsjednik je prisutne podsjetio na aktivnosti u proteklom razdoblju:
• Suradnja sa MZOPU – LINO FUČIĆ (predavanja za HUISG)
• Suradnja sa HGK – RUDOLF ROM (vijeće graditelja, izlaganje Predsjednika HUISG)
• Suradnja sa HZN (norme za suhu gradnju)
• Suradnja sa HKA (seminar u travnju 2012.) – 2200 knjiga arhitektima
• Suradnja sa HKIG (seminar u lipnju 2012.)
• Suradnja sa HUEC (Hrvatska udruga energetskih certifikatora)
• Suradnja sa Udrugom stanara
• Susreti HUISG – Begovo Razdolje
• Nove web stranice
• Suradnja i posjet slovenskoj udruzi suhe gradnje (GIZ SUHA GRADNJA)
• Suradnja sa slovenskom komorom građevinarstva (Zbornica za gradbeništvo Slovenije)
• Potpisivanje sporazuma o suradnji sa HKA i HKIG
• Tematska sjednica u suradnji sa HGK-Komorom Zagreb
• Izrada dokumenata za Znak kvalitete i osnivanje Odbora za Kvalitetu
• Sastanci Predsjedništva i partnera
• Godišnje skupštine HUISG-a
• Seminar u Puli (Knauf, Armstrong)
• Suradnja sa Srednjom građevinskom školom – učenici na praksu
• Suradnja sa HOK-om (Majstorski ispit)
• Suradnja sa udrugom Cuter za Projekt prekogranične suradnje – Normativi za zemlje iz regije preko EU fondova
• kongres arhitekata u Osijeku – podjela knjige Normativi
• obilazak gradilišta za Znak Kvalitete
• seminar u Splitu (Knauf, Ursa, AMF)
• Sportske igre Rizvan City
• Sastanak u Zagrebu (Sportski centar Rudeš)


Ad. 3

Znak kvalitete HUISG za 2014. godinu dodijeljen je obrtu INTERMONT iz Samobora. U ime HUISG plaketu je uručio dosadašnji Predsjednik Baldo Đivanović direktoru Alenu Marković.

Ad. 4
Zbog isteka mandata Predsjednik Udruge Baldo Đivanović razrješuje se dužnosti Predsjednika.

Ad. 5
Jednoglasnom odlukom za Predsjednika Udruge bira se Mato Mrkonjić (LASER d.o.o.),a za Dopredsjednika Baldo Đivanović (KONT d.o.o.)

Ad. 6
U idućem mandatnom razdoblju naglasci u radu Udruge su usmjereni na povećanje članstva, izobrazba i certificiranje majstora suhe gradnje kroz projekt CROSKILLS, rad u Radnoj skupini za izradu Normativa, te nastavak suradnje sa HKA i HKIG kroz edukaciju i održavanje stručni seminara.

Ad. 7
Za likvidatora Udruge izabran je Boris Simonić (KNAUF d.o.o.), prema novom Zakonu o Udrugama.
Sjedište udruge mijenja adresu u Kvaternikova 120, Zagreb.

Ad. 8
Skupština je jednoglasno predložila i izabrala novi Upravni odbor:

 Željko Klasan  ALFA
 Stjepan Posavec  MAKSIM IV
 Ivica Vlaić  INMONT-VLAIĆ
 Mato Mrkonjić  LASER
 Dalibor Radman  RADMAN GRUPA
 Radoslav Dajak  DAJAK-MONT
 Tanja Jakšić  RIJEKAGIPS
 Branko Knezić  KNEGRA
 Baldo Đivanović  KONT
 Ivan Buden  INTERIJER ZAGI


Skupština je jednoglasno predložila i izabrala novi Nadzorni odbor:

 Stipo Zečević  Z-PROFIL
 Ilija Bulić  BULIĆ GRADNJA
 Zlatko Kudec  KMK-ZIB

ČLANSTVO U HUISG

PARTNERI IZ SEKTORA TRGOVINE

termodinamika logo web

mercor-dunamenti-logo-1

arkor logo_web

mc-plus logo1

 

 Informativni projektantski cjenik

Kako postati član

Ukoliko želite postati član HUISG-a redoslijed radnji je slijedeći...

1. Ispunite prijavni list, te isti ovjerite potpisom i pečatom

2. Ovjerite kodeks ponašanja i zajedno s prijavnim listom pošaljite na mail huisg@huisg.hr

3. Uplatite članarinu u iznosu koji odgovara broju zaposlenih u Vašoj firmi ili obrtu

-----------------------------------

Pristupni list kodeks možete naći na ovoj stranici u .pdf formatu

-----------------------------------

Nakon što svi uvjeti budu zadovoljeni HUISG će u najkraćem roku izraditi Vašu člansku iskaznicu, te ju poslati na vašu adresu, također ćemo na internet stranici objaviti sve vaše kontakt detalje.

UČLANITE SE I VI....... Zajedno smo jači !!

SPONZORI HUISG
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

ULAZ ZA ČLANOVE

Matični broj: 02187302  IBAN: HR2924840081104050141 OIB: 52259369922  e-mail: huisg@huisg.hr  tel: 098 253532  fax: 01 4619245